Ürün sepete eklenmiştir.
İş Protokolü

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI  

Unvanı            : GÖKMER OSKAR ÇİÇEKÇİLİK SAN . TİC. LTD.ŞTİ

Adresi             : FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD.NO:63/1 HASANPAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL

Telefon           : 0216 418 90 66 – 0216 541 98 98

Web site         : www.yapaycicekmerkezi.com

E-mail             : [email protected]

 

1.2- ALICI

Adı - soyadı/Unvanı       : .....................................................

T.C. Kimlik No                 :.....................................................

Adresi                              :.....................................................

Telefon                            :.....................................................

E-mail                              : ...................................... ............... 

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait   www.yapaycicekmerkezi.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan Ürün/Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim Alacak Kişi, Teslimat Adresi, Fatura Bilgileri, Kargo ücreti aşağıda belirtildiği ve elektronik ortamda oluşacak sipariş fişindeki gibidir. Alıcı-Müşteri; siparişini verdiği ürünlerin teslimatının aşağıda bildirdiği adresteki şahıs ve veya tüzel kişi yetkililerine teslim edilmesini ve ürün bedeli faturalarının kendi adına kesilerek fatura adresine gönderilmesini isteyebilir. Söz konusu malların tüm seyir riskini ve nakliye masraflarını sipariş verence üstlenildiğini, teslimi istenilen üçüncü kişinin belirtilen adreste ürünleri  teslim almaması, yerinde bulunamaması halinde, söz konusu ürünlerin satıcı depolarında adına muhafaza edileceğini ve bu halde dahi ürün bedelini ödemede hiçbir gecikme yapmayacağını ve ürünleri gecikmeksizin kendisinin alacağını bila rücu talep, beyan, kabul ve taahhüt eder.

Alınan Ürün/Ürünler                    :...............................................; ........ adet

                                                        :...............................................; ........ adet

Toplam Satış Bedeli                   :........................................................... YTL

Ödeme Şekli                                : Kredi Kartı/ Faks Emri / Banka Havalesi (EFTsi)

 

Teslim Edilecek Kişi                   :

Telefon numarası                        :

Teslimat Adresi                            :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum       :

Fatura Adresi                                :

Vergi Dairesi                                 :

Vergi Sicil Numarası                   :

Şahıslarda T.C. Kimlik No.        :

Kargo Ücreti                                 : .............................. YTL

 

MADDE 4- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini  ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 15 (on beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bunlardan doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu yalnış bilgi verme ve kurallara uymama halinde ihtara gerek kalmaksızın SATICI 'ya tek taraflı akdi fesih yetkisi ve hizmeti  durdurma yetkisi verdiğini, bu nedenle SATICI'nın uğradığı  her tür zararı asıl ve ferileri ile birlikte nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve kabul eder.

5.2- ALICI, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin SATICI haricinde başka şahısların eline geçmesinden SATICI 'nın sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin  ALICI rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların  ALICI bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun  ALICI 'ya ait olduğunu, bundan dolayı SATICI ' dan tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.3- ALICI, www. yapaycicekmerkezi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.4- www. yapaycicekmerkezi.com  internet sitesinden kredi kartı (Visa, Master Card ) veya banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) GÖKMER OSKAR CİCEK SAN.TİC.LTD.ŞTİ banka hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.5- Madde 5.4 e bağlı olarak ALICI, www.yapaycicekmerkezi.com internet sitesinde yer alan "Satış Sözleşmesi", "Sipariş ve Ödeme", "Sevkiyat ve Teslimat", "Ürün İade Kabulü", "Arızalı Ürün Kabulü"  ve  "Güvenlik ve Gizlilik"  bildirimlerini okuduğunu,  bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, www. yapaycicekmerkezi.com internet sitesindeki bağlacı kullanarak istediği an T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sitesindeki 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN metnine ulaşabilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini  SATICI ‘ya ödememesi  veya  geri  iadesinin istenmesi halinde, Alıcı’nın bildirilen adreste kendisine  veya kendi namına teslim alan yetkilisine  teslim edilen  ürünü hasarsız, açılmamış ve kullanılmamış olarak teslim tarihinden itibaren en geç  3 gün içinde SATICI 'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir. Alıcı ürünü veya bedelini teslim alma tarihinden itibaren 3 gün içinde SATICI' ya göndermemesi halinde; ayrıca  ürün bedeli kadarı cezai şart bedelini teslim tarihinden itibaren ödemenin gerçekleşmesine kadar  işleyecek aylık % 10 faiziyle ödemekle yükümlüdür.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1- ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı  tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2- Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ‘ya mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6-3 madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve alıcı elinde  iken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün SATICI ‘ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde ürün bedeli  ALICI' YA  iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen ürünün kargo bedeli  SATICI tarafından karşılanır.

6.3- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,  hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

6.4- ÜRÜN İPTALİ: Siparişini verdiğiniz ürünü aynı gün içerisinde kargoya verilmeden 0216 541 98 98 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden bize ulaşın isteğiniz yerine getirilmeye çalışılacaktır

MADDE 7- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflarda yasal merciiler önünde SATICI Kayıtları, defterleri, elektronik ortam verileri münhasıran kesin delil hükmündedir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul  Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

            SATICI                                                                                              

           GÖKMER OSKAR ÇİÇEKÇİLİK SAN . TİC. LTD.ŞTİ

 

            ALICI

            Adı/Soyadı :

            Tarih :